- Glömt lösenordet? Klicka här!
För medlemmar    

Hem »     

Arbetsplikt »     

Nattvakt »     

Gula Huset »     

Mina medlemsuppgifter »     

Medlemsregister »     

Byte av båt/plats »     

Köplats i hamn/varv »     

Stadgar »     

Styrelsen »     

Ordningsregler »     

Avgifter »     

Mastskjulet »     

El »     

Miljö »     

Trailerbåtar »     

Övrig info »     

Välkommen till Ålstens BS

Ålstens Båtsällskap är en allmännyttig ideell förening som skapades 1927 och som på uppdrag av sina medlemmar skall främja båtlivet samt verka för ett gott kamrat- och sjömansskap. ÅBS skall även ombesörja service, tjänster och installationer kring hamn och varv så att varje medlem, i en trivsam och funktionell miljö ges möjlighet till ett problemfritt nyttjande av sin båt.

Om du saknar något, tycker något är oklart, eller vill ge oss förslag är du varmt välkommen att kontakta ÅBS per e-post (se under rubriken kontakt).

Nyheter
Visa nyheter från innevarande samt föregående  3  6  12  månaderna  |  Visa alla

En del nyheter kan endast ses av inloggade medlemmar
2017-08-03
INBJUDAN ÄRTSKÄR RUNT

Inbjudan till Ärtskär Runt

 
 
2017-06-12
Arbetsplikts tillfälle Torsdag 15 Juni kl 18.00

Välkommen på Arbetsplikstkväll Torsdag 15 Juni kl. 18-20.

Diverse göromål enligt Arbetsplikts anmälan och beskrivning där.

Avslutar med korv och dryck.

Oömma kläder och arbetshandskar.

Anmälan via fliken "Arbetsplikt" på hemsidan.

 

 
2017-05-30
El och vatten nya ponton bryggan

El arbetet pågår och är i stort sett klart dock kan ni inte räkna med el förrän mitten Juni.

Vatten dröjer då det inte gick att montera som det var tänkt. Arbete pågår men i nuläget kan vi inte säga när det kommer att finnas vatten.

 

 
 
2017-04-30
Själva pontonbytet är nu klart!

Stort Tack till Lars Ohlson som lett all aktivitet kring pontonbytet. Allt har gått över förväntan, själva pontonen med bommar är nu på plats. Pontonbryggan måste fortsättningsvis vara fri från privat utrustning då arbete fortfarande kvarstår. Det som återstår är följande:

El- och vattenstolpar skall på plats.

El- och vattenkablar skall dras i kanaler i pontonbryggan.

Numrering av platser pågår men är inte klart.

6 stycken medlemmar/båtar har fått nya platser, ni blir kontaktade angående ny plats.

Det går bra att börja använda era hamnplatser. (Dock ingen montering på pontonbryggan).

Uppdaterad information kommer när pontonbryggan är helt klar med alla installationer och fullt brukbar.

Tack på förhand för att du respekterar att pontonbryggan fortfarande är en arbetsplats.

Vänliga hälsningar

Styrelsen ÅBS

 
 
2017-04-06
Information kring pågående pontonbyte

Uppdaterad info om ponton bytet kan du hitta som inloggad medlem.

Som tidigare informerats om pågår nu pontonbyte nere i Ålstenshamnen. Arbetet påverkar sjösättning och framförallt tillgången till hamnplatser som under arbetet kommer att vara begränsad. Allmänt "stökigt" får vi nog också räkna med.

Under arbetet med byte av pontonbryggan kan ingen båt ligga i yttre hamnbassängen dvs alla hamnplatser med nr 45-151 är berörda. Arbetet kräver utrymme och kommer att blockera. 
Leveransen av själva pontonbryggan sker i tre olika etapper därefter skall allt på plats och y-bommar och annat flyttas från gamla ponton till nya.

Hamnplatserna 45-151 skall enligt planen kunna användas efter 30 april. Det kommer INTE finnas andra platser att tillgå. Vi kan heller inte garantera att det INTE blir några förseningar.

Har du endast varvsplats måste du omgående lämna hamnen efter sjösättning. Det kommer inte att finnas plats i hamnen.

Tack på förhand för er hjälp och ett speciellt Tack till dom som redan har bidragit med förberedande arbeten och planering för genomförandet av detta pontonbyte.
Nu ser vi fram mot en ny, stabil och modern pontonbrygga som kan komma många ÅBS medlemmar till gagn i många år framöver.

Vänligen
Styrelsen, Ålstens Båtsällskap

 

 
2017-03-05
Arbetet med ponton bytet

Som tidgare meddelats kommer yttre pontonen att bytas av Stockholm Stad. Idag har ett antal medlemmar hjälpt till med att ta bort el- och vatten stolpar. Även kvarlämnade förtöjningar har tagits bort. Allt som finns på pontonen måste tas bort. Vi behöver ett antal personer för att ta bort el och vatten slangar. Detta arbete behöver ske kommande veckor. Kan du hjälpa till maila info@alstensbs.nu

 

 
2017-02-25
Vårbrev februari 2017

Vårbrevet 2017 har nu mailats till alla medlemmar. Här finner du även en PDF.

Vårbrev 2017

 
 
2017-02-25
Seglarläger i Ålsten 2017

ÅBS Jollecamp är ett mycket omtyckt dagläger mellan 12-16 juni med bas i Ålstenshamnen. Grundläggande simfärdigheter är ett måste och deltagarna måste ha optimistjolle (Hyresalternativ går att ordna). Anmälan görs till  goran.uggla@swipnet.se kostnad 1 700 kr.
Välkomna!

Jollecamp 2017

 

 
2017-02-13
Läs på fakturans baksida

Det finns viktig information att ta del av där.

 
 
2017-02-13
BYTE AV YTTRE PONTONBRYGGAN

Stockholm Fritid kommer under april och början av maj 2017 att byta ut vår yttre pontonrad till en ny. I samband med detta kommer en viss omfördelning av båtplatser på pontonen att ske. De av er som tilldelas nya platser och/eller platsnummer kommer att meddelas detta så snart hamnen är klar. Du som har kvar förtöjningsmaterial på pontonen måste ta bort det innan 1:a mars. Kvarlämnat material försvinner annars iväg med de gamla pontonerna. 

Vi kommer löpande att informera om projektet på hemsidan.

Det kommer att bli stökigt i hamnen under sjösättning, så båtar som endast har varvsplats måste lämna hamnen direkt efter sjösättning.